Sociaal Huis - OCMW

Het Sociaal Huis van het OCMW Arendonk stelt laptops ter beschikking aan studerende kinderen van gezinnen die het financieel niet zo breed hebben. Ze mikken in de eerste plaats op studenten uit het hoger onderwijs, maar later wordt de dienst mogelijk uitgebreid naar leerlingen van de middelbare scholen.

De 3Master

De 3Master is het vlaggenschip van buitengewoon onderwijs in de regio Kempen. Een echte master. Ze bieden alles aan: buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en een (semi-) internaat. Ze hebben veel kennis en ervaring in huis. Bij De 3Master kunnen ze bogen op een jarenlange traditie, goede relaties met medici en een professioneel netwerk. Kinderen kunnen bij hen hun volledige schoolloopbaan doorlopen, van 2,5 tot 21 jaar. Ze staan als school bekend om hun expertise.

 

Alle kinderen zijn hier welkom. Met een groot inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar oplossingen voor élk kind, zijn ze bij de 3master in staat om ieder kind aan boord te nemen en een vaarroute te bieden die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen.

I.v.m. de motorische ontwikkeling moet de speelplaats uitdagen tot ondernemen. Rotary Arendonk ondersteunt projecten voor de inrichting hiervan.

Moederzorg

Moederzorg is een vzw met als doelstelling kansarme moeders te helpen met kinderen van 0 tot 4 jaar.
Zij bieden materiële hulp aan moeders die doorverwezen worden door Kind en Gezin, OCMW, crisisopvang arts, enz. , dus enkel na een grondige selectie. Moederzorg geeft enkel "noodhulp" en dit onder de vorm van kleding, luiers, pap (dit meestal gratis) maar ook klein en groot babymateriaal (tegen kleine vergoeding).

CIRIS VZW

CIRIS VZW, Cirkels in Samenwerking is een organisatie die zich richt naar kinderen en jongeren die zich in een verontrustende leefsituatie bevinden en voorlopig thuis niet kunnen wonen. CIRIS kan tijdelijke opvang bieden aan deze kinderen en jongeren en tegelijk begeleiding geven aan het gezin. Er kunnen 23 jongeren verblijven. Ciris VZW bestaat uit drie huizen gelegen op wandelafstand van elkaar in Arendonk.